18 września 2022
18 września 2022

18 września 2022

Duchu Święty przyjdź
Ofiaruję Tobie

Święte imię Jezus

Tobie chór aniołów
Bóg jest tu