26 lutego 2023
26 lutego 2023

26 lutego 2023

Jeden jest tylko Pan

Tak mnie skrusz

W kruszynie chleba Panie jesteś

Uwielbiajmy Chrystusa, bo kocha nas jak nikt

Rysuję krzyż