Pieśni na II Niedzielę Adwentu

DOTKNIJ PANIE MOICH OCZU

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ (Łk 3, 4C. 6)

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego;
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

ŚWIĘTY, NADCHODZI ŚWIĘTY

CIEBIE CAŁĄ DUSZĄ PRAGNĘ

BĘDĘ ŚPIEWAŁ TOBIE MOCY MOJA

PANU NASZEMU PIEŚNI GRAJCIE

Reklamy

BĘDĘ ŚPIEWAŁ TOBIE MOCY MOJA

Będę śpiewał Tobie, mocy moja.  D A7 D G A D h
Ty, Panie jesteś mą nadzieją.   G A7 D h 
Tobie ufam i bać się nie będę.  D e A7 D

ŚWIĘTY, NADCHODZI ŚWIĘTY

                    (h Fis) 
Święty, nadchodzi Święty,         h f#
Prostujcie ścieżki, pagórki równajcie. G F# h F#
Święty, nadchodzi Święty,        h D
Pokutę czyńcie, na twarze padajcie.   G F# h

Nad Jordanem, pośród rozłożystych drzew, h A D F#
Tam gdzie rzeka wolno toczy wody swe   h A D F#
Prorok dzieje przepowiada        e F# h
Lud wybrany Bożym jest.         e F# h

Ja chrzczę wodą bo tak mi nakazał Pan,
Ale po mnie przyjdzie do was Mesjasz sam.
On chrzcił będzie Duchem Świętym
tych, którzy poznają Go.

Jesteś królem

Jesteś królem,         D
jesteś królem          A h
Krolem jest Bóg /2x       G A

Podnieśmy wszyscy nasze serca, 
podniesmy wszyscy nasze dłonie, 
Stawajmy przed obliczem Pana, 
wielbiąc Go /2x

Pieśni na XXX niedzielę zwykłą – 25.10.2015

WEJDŹMY DO JEGO BRAM Z DZIĘKCZYNIENIEM

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ 2 TM 1, 10B

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

DOTKNIJ PANIE MOICH OCZU

CHRYSTUS PAN, KARMI NAS

JEZUS CHRYSTUS JEST PANEM ALLELUJA!

MATKO, KTÓRA NAS ZNASZ

MATKO, KTÓRA NAS ZNASZ

Ref. 
Matko, która nas znasz      e C
Z dziećmi Twymi bądź       D e
Na drogach nam nadzieją świeć.  e G D
Z Synem Twym z nami idź.     C H e D e

Z wszystkich niewiast wybrana –  G e
  - przyjdź i drogę wskaż.    e D e
Córko ludu Bożego –        G e
  - do Syna Swego nas prowadź.  a H7
Służebnico pokorna –       e C
  - pokój światu daj.      a e D
Ref. 
Matko, która nas znasz ...
Królowo ognisk rodzinnych -
Dziewico, wzorze prostoty -
Oblubienico cieśli -

Ref. 
Matko, która nas znasz ...
Królowo narodu naszego -
Uciśnionych nadziejo -
Światło łaknących prawdy

Pieśni na XXIX niedzielę zwykłą – 18.10.2015

NIECH NAS OGARNIE ŁASKA PANIE TWA

Aklamacja przed Ewangelią (Mk 10, 45)

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć
i dać swoje życie na okup za wielu.

Jakże pójdziemy za Tobą Chrystusie

Panie, pragnienia ludzkich serc

Jezus, Najwyższe Imię

O Pani, ufność nasza …